Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27 - 31 THÁNG 7 NĂM 2020

20:44, Thứ Bảy, 9-7-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

Xã Húc, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020)
 

Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
Thứ 2, 27/7/2020 Sáng Tổ chức tri ân ngày thương binh Liệt sĩ Đ/c: Hồ Văn Ka Rai Đ/c: Văn, Xà Rơm, Đon, Tới, Lài, Liên, Phèng Hội trường UBND xã
Chiều Sinh hoạt chi bộ   Đ/c: Liên, Ka Rai, Xà Rơm Thôn Ván Ri
Thứ 3, 28/7/2020 Sáng
 
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đ/c: Phạm Huy Văn Đ/c: Ka Rai, Trọn, Tới, Thông, Đon, Hiền, Đét, Minh, Mũa Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 4, 29/7/2020 Sáng Dự họp phòng chống Covid - 19   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai UBND huyện
Kiểm tra rừng cộng đồng thôn Ta Cu Đ/c: Hồ Văn Trọn Đ/c: Hoạch, Thành, Chiến – LK địa bàn Tại thôn Cu Dông
Chiều Kiểm tra rừng cộng đồng thôn Ta Cu Đ/c: Hồ Văn Trọn Đ/c: Hoạch, Thành, Chiến – LK địa bàn, Ánh Tại thôn Cu Dông
Thứ 5, 30/7/2020 Sáng Dự đại hội Đảng bộ huyện   Đ/c: Văn, Ka Rai, Trọn, Tới, Minh, Hiền, Đét Huyện ủy
Chiều Dự đại hội Đảng bộ huyện   Đ/c: Văn, Ka Rai, Trọn, Tới, Minh, Hiền, Đét Huyện ủy
Thứ 6, 31/7/2020 Sáng Dự tập huấn chuyên sâu lĩnh vực tư pháp   Đ/c: Liên Khách sạn Phụng Hoàng Đồng Ha
Dự đại hội Đảng bộ huyện   Đ/c: Văn, Ka Rai, Trọn, Tới, Minh, Hiền Huyện ủy
Chiều Dự đại hội Đảng bộ huyện   Đ/c: Văn, Ka Rai, Trọn, Tới, Minh, Hiền, Đét Huyện ủy

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh