Thông tin hoạt động đơn vị - Xã Húc - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin hoạt động đơn vị

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại xã Húc

Sáng ngày 08/5/2024 BHXH huyện Hướng Hóa phối hợp với Bưu điện huyện và UBND xã Húc tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến đông đảo CB-CC, BQL các thôn và bà con nhân dân trên địa bàn thôn tham dự.

Đảng ủy xã tổ chức Hội thảo khoa học biện soạn lịch sử Đảng bộ xã Húc

Ngày 23 tháng 10 năm 2021, Đảng ủy xã Húc tổ chức Hội thảo khoa học biện soạn lịch sử Đảng bộ xã

TỌA ĐÀM NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, đồng chí Hồ Văn Ka Rai - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã dự ngày thành lập mặt trận thống nhất Việt Nam

Dự tọa đàm ngày 20/11/2019 trường tiểu học Húc

Đồng chí Hồ Văn Ka Rai - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã dự tọa đàm kỷ niêm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) tại Trường Tiểu Học Húc.

GIAO BAN DỰ ÁN PLAN XÃ

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2019. Ban điều hành dự án Plan xã tổ chức giao ban

Lễ truyền thông lông ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Ngày 25 tháng 03 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Húc tổ chức lễ truyền thông lông ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình năm 2019.

Tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh, Quốc phòng năm 2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Húc tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội thi liên hoàn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

Lúc 19 giờ 00 phút ngày 27/4/2018, UBND xã Húc tổ chức Hội thi liên hoàn văn nghệ quần chúng "Hướng Hóa viết tiếp bản hùng ca' Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa

Hội nghị phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2018

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2018

1 2 »
Hình ảnh