Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

NQ xác nhận kết quả miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã

20:46, Thứ Bảy, 9-7-2022

/uploads/thong-bao-moi/2022_07/nq-xac-nhan-thoi-lam-nhiem-vu-db-hdnd-xa.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh