Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

NQ Xác nhận kết quả bầu ủy viên UBND xã

20:48, Thứ Bảy, 9-7-2022

/uploads/thong-bao-moi/2022_07/nq-xac-nhan-ket-qua-bau-uy-vien-ubnd-xa.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh