Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 01 năm 2020 họp HĐND xã, kỳ họp thứ 10

20:53, Thứ Bảy, 9-7-2022

/uploads/thong-bao-moi/2020_01/giay-moi-hop-thu-10.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh