Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 31/10/2019 Họp Hội nghĩa vụ quân sự xã

20:54, Thứ Bảy, 9-7-2022

/uploads/thong-bao-moi/2019_10/img_20191030_0005.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh