Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 14/11/2019, họp hòa giải đất đai

20:54, Thứ Bảy, 9-7-2022

Lúc 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2019. Họp hòa giải tranh chất đất đai

/uploads/thong-bao-moi/2019_11/gm-hoa-giai-tranh-chap-d-d.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh