Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

NQ phê duyệt chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã

20:46, Thứ Bảy, 9-7-2022

/uploads/thong-bao-moi/2022_07/nghi-quyet-giam-sat-nam-2023.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh