Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

GIAO BAN DỰ ÁN PLAN XÃ

21:0, Thứ Bảy, 9-7-2022

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2019. Ban điều hành dự án Plan xã tổ chức giao ban

GIAO BAN DỰ ÁN PLAN XÃ

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2019. Ban điều hành dự án Plan xã tổ chức giao ban.
- Giao ban là giới thiệu dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai miền trung Việt Nam:
- Mục đích của dự án: Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ tác động của thiên tai thông qua việc thực hiện gói chương trình thích hợp nhằm tăng cường môi trường pháp lý, năng lực lãnh đạo và sự tham gia của cộng đồng và các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai.
- Các hoạt động chính của dự án:
+ Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho khu vực nông thôn;
+ Lồng ghép ưu tiên giảm thiểu rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;
+ Đánh giá, nâng cấp hệ thông cảnh báo sớm;
+ Xây dựng năng lực về Nhà an toàn với thiên tai;
+ Thực hiện các ưu tiên trong kế hoạch phòng chống thiên tai;
+ Thực hiện trường học an toàn.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh