Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Corona vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11/02/2020

20:53, Thứ Bảy, 9-7-2022

Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Corona vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 năm 2020.

/uploads/thong-bao-moi/2020_02/gm-pc-dich-corona.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh