Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 20 - 24 THÁNG 7 NĂM 2020

20:44, Thứ Bảy, 9-7-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Xã Húc, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020)

 

Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
Thứ 2, 20/7/2020 Sáng Làm việc chuyên   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 21/7/2020 Sáng
 
Dự họp HĐND huyện   Đ/c: Ka Rai; Hiền UBND huyện
Chiều Dự họp HĐND huyện   Đ/c: Ka Rai; Hiền UBND huyện
Thứ 4, 22/7/2020 Sáng Dự tập huấn tại Sở văn hóa thông tin   Đ/c: Hồ Văn Ka Ra Sở văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị
Chiều Tập huấn ISO   Đ/c: Trọn, Lang, Hoàng, Liên, Thành, Hoạch UBND xã
Thứ 5, 23/7/2020 Sáng Dự khai mạc tập huấn luật cho người khuyết tật   Đ/C: Ka Rai, Xà Rờm UBND huyện
Dự bế mạc bóng chuyền huyện   Đ/c: Hồ Văn Trọn Trung tâm TDTT huyện
Chiều Dự khai mạc huấn luyện dân quân   Đ/c: Hồ Văn Ka Rai UBND xã
Làm việc tại thôn Ta Rùng   Đ/c: Trọn; Thành Tại thôn Ta Rùng
Thứ 6, 24/7/2020 Sáng Dự tập huấn chuyên sâu phần mềm Một cửa đối với lĩnh vực đất đài   Đ/c: Nguyễn Văn Thành UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh