Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Lịch làm công tác từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020

20:45, Thứ Bảy, 9-7-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 


Xã Húc, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÚC
(Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020)

 

Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Chủ trì  
Tham gia
 
Địa điểm
Thứ 2, 13/7/2020 Sáng Dự tổng kết năm học 2019 - 2020 Hồ Văn Ka   Trường mầm non Húc
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 3, 14/7/2020 Sáng
 
Dự tổng kết năm học 2019 - 2020 Hồ Văn Ka   Trường Trng học cơ sở Húc
Chiều Làm việc chuyện môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 4, 15/7/2020 Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 5, 16/7/2020 Sáng Dự sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông huyện   Đ/C: Ka Rai, Hoàng Minh Tới UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Thứ 6, 17/7/2020 Sáng Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn   Tất cả cán bộ, công chức xã UBND xã

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh