Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Sáng thứ 2 đầu tháng 9/2023 UBND xã Húc tổ chức lễ chào cờ

9:30, Thứ Ba, 12-9-2023

Sáng thứ 2 đầu tháng 9/2023 UBND xã tổ chức lễ chào cờ:

 

I. Thành phần tham dự lễ chào cờ:
- Đảng ủy xã: Bí thư, phó bí thư, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;
- HĐND nhân xã: CT HĐND, Phó chủ tịch HĐND xã;
- UBND xã: CT, Phó chủ tịch, Cán bộ công chức xã;
- Các trường: Hiệu trường, phó hiệu trưởng và Đại diện một số Đảng viên của Trường Trung học cơ, trường tiểu học, trường mầm non Húc.
- Trạm y tế: Đại diện Cán bộ Đảng viên của Trạm y tế xã.
- Phía thôn: Trưởng thôn, Công an viên, Trưởng Ban mặt trận thôn, thôn đội thôn.
II. Nội dung:
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự chào cờ;
2. Đại diện đơn vị trường học kể 01 cầu chuyên về tư tưởng Hồ Chí Minh, để Đảng viên, Cán bộ công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách thôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Chủ tịch UBND xã triển khai công tác tâm của tháng để cán bộ, công chức nắm một số hoạt động quan trọng trong tháng.
4. Bí thư hoặc phó Bí thư Đảng ủy xã: Thông qua một số nội dung thông tin nổi bật trong tỉnh, huyện, xã; đánh giá, kết quả của buổi chào cờ.
5. Kết thúc hội nghị chào cờ đầu tháng.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh