Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

Lịch công tác của Đảng ủy - HDND - UBND xã từ ngày 25 đến 29 tháng 10 năm 2021

20:44, Thứ Bảy, 9-7-2022

Lịch công tác của Đảng ủy - HDND - UBND xã từ ngày 25 đến 29 tháng 10 năm 2021

/uploads/lich-lam-viec/lich-cong-tac-tu-ngay-25-den-ngay-29-thang-10-nam-2021.pdf

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh