Chi tiết tin - Xã Húc - Hướng Hóa

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

11:22, Thứ Ba, 26-7-2022

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ÁP DỤNG TẠI UBND XÃ HÚC
(Theo QĐ số 326/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

 

STT Mã thủ tục
hành chính
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Lệ phí Căn cứ pháp lý
I Lĩnh vực văn hóa cơ sở
1 1.000954.000.00.00.H50 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 5 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trực tiếp Không Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ văn hóa”.
2 1.001120.000.00.00H50 Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa 5 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trực tiếp Không Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ văn hóa”.
3 1.003622.000.00.00.H50 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 15 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trực tiếp/qua dịch vụ bưu chính Không Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
II Lĩnh vực thư viện
4 1.005440.000.00.H50 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản 3 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trực tiếp Không - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện
- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
- Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
III Lĩnh vực Thể dục thể thao: 01 TTHC
5 2.000794.000.00.00.H50 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 7 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Trực tiếp Không Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VH,TT và DL quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của cầu lạc bộ TDTT cơ sở

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh