Thông tin hoạt động đơn vị - Xã Húc - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 10
  • pageHolder.getNumberObjects() - 20
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin hoạt động đơn vị

Ngày chạy Olympic

Ngày 25/3/2018, UBND xã tổ chức chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Giải bóng chuyền nam

Thi đấu chung kết bóng chuyền nam (Đội thôn Húc Ván và thônTa Núc)

Hội nghị tổng kết

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017. Triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018

UBND Xã tổ chức giải kéo cò

UBND XÃ HÚC TỔ CHỨC THI ĐẤU GIẢI KÉO CÒ

« 1 2
Hình ảnh