TIN TỨC SỰ KIỆN - Xã Húc - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Sáng thứ 2 đầu tháng 5/2024 UBND xã Húc tổ chức lễ chào cờ

I. Thành phần tham dự lễ chào cờ:
- Đảng ủy xã: Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;
- HĐND nhân xã: CT HĐND, Phó chủ tịch HĐND xã;
- UBND xã: CT, Phó chủ tịch, Cán bộ công chức xã;
- Các trường: Hiệu trường, phó hiệu trưởng và Đại diện một số Đảng viên của Trường Trung học cơ, trường tiểu học, trường mầm non Húc.
- Trạm y tế: Đại diện Cán bộ Đảng viên của Trạm y tế xã.
- Phía thôn: Trưởng thôn, Công an viên, Trưởng Ban mặt trận thôn, thôn đội thôn.
II. Nội dung:
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự chào cờ;
2. Đại diện trường Phổ thông Dân tộc BT THCS Húc  kể 01 câu chuyện  Bỏ thuốc lá của Bác Hồ  để Đảng viên, Cán bộ công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách thôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Chủ tịch UBND xã triển khai công tác tâm của tháng để cán bộ, công chức nắm một số hoạt động quan trọng trong tháng.
4. Bí thư : Thông qua một số nội dung thông tin nổi bật trong tỉnh, huyện, xã; đánh giá, kết quả của buổi chào cờ.
5. Kết thúc hội nghị chào cờ đầu tháng.

]]>

Hình ảnh